Environmental Management Policy

Çevre Yönetimi Politikası

Şirketin temel prensiplerinden bir tanesi doğayı ve çevreyi korumak, ona olabildiğince az zarar vermek ve olası zararları sistematik olarak incelemektir. Şirket faaliyetleri gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde belirlenir. Bu konuda hem işverenler hem de çalışanlar farkındalık oluşturularak bilgilendirilir, eğitilir, çevre ve doğa bilincinin her çalışanda oluşması sağlanır.